Fundusze UE

UEZgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) NR 245/2009 dotyczącym ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, wszystkie lampy fluorescencyjne bez wbudowanego statecznika, lampy wyładowcze dużej intensywności oraz stateczniki i oprawy oświetleniowe służące do zasilania takich lamp od 2017 roku będą musiały zostać wymienione na oświetlenie energooszczędne. Rozporządzenie dotyczy w szczególności sektora produkcji i usług (hal produkcyjnych, biur, sklepów, szpitali), w których stosowane są starsze źródła światła (np. świetlówki rtęciowe).

Nowa Perspektywa Unijna w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przewiduje dotacje na inwestycje związane z termomodernizacją oraz poprawą efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

Wychodząc naprzeciw potrzebom podmiotów, które mogą starać się o dofinansowanie z środków Unii Europejskiej, ALTIORE ECO współpracuje z firmą powiązaną ALTIORE Sp. z o.o. specjalizującą się między innymi w dziedzinie pozyskiwania dotacji unijnych.

logo_altiore_napis BIAŁY

ALTIORE Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w obszarze wsparcia podmiotów gospodarczych, jednostek samorządowych oraz instytucji społecznych w pozyskiwaniu dotacji z dostępnych funduszy. Bogate doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie ze środków unijnych, zdobywane przez naszych doradców w latach ubiegłych, stanowi gwarancję profesjonalizmu oraz skuteczności ALTIORE w zakresie pozyskiwania bezzwrotnych dotacji, finansujących inwestycje.